Inapoi pagina
    principala

 

Urmatorii sunt termenii unui acord legal între dumneavoastra si SERVOSISTEME. Prin accesarea, cautarea si/sau folosirea acestui site web, confirmati ca ati citit, înteles si acceptat acesti termeni si ca respectati toate legile si regulamentele aplicabile, inclusiv legile si reglementarile privind controlul exportului si al re-exportului. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni, nu folositi acest site web. Acest "site" Web poate contine alte înstiintari asupra proprietatii si informatii despre copyright, ai caror termeni trebuie avuti în vedere si respectati. Informatiile din acest "site" Web ar putea contine inadvertente tehnice sau greseli de tipar. Informatiile pot fi schimbate sau actualizate fara notificare. SERVOSISTEME poate, de asemenea, sa faca, în orice moment si fara notificare, îmbunatatiri si/sau schimbari la produsele si/sau programele descrise în aceste informatii. SERVOSISTEME nu îsi asuma nici o raspundere cu privire la corectitudinea informatiilor furnizate de SERVOSISTEME si folosirea acestor informatii este pe riscul utilizatorului. SERVOSISTEME nu furnizeaza nici o asigurare asupra faptului ca orice problema raportata ar putea fi rezolvata folosind oricare dintre informatiile furnizate de SERVOSISTEME. Furnizând aceste informatii, SERVOSISTEME nu acorda nici o licenta pentru copyright, patente sau alte drepturi de proprietate intelectuala. SERVOSISTEME nu doreste sa primeasca informatii confidentiale sau asupra proprietatii de la dumneavoastra prin intermediul "site" -ului nostru Web. Va rugam sa luati la cunostinta ca orice informatii sau material trimis la SERVOSISTEME nu va fi considerat confidential. Prin trimiterea catre SERVOSISTEME a oricaror informatii sau materiale acordati SERVOSISTEME o licenta nerestrictionata si irevocabila de a folosi, reproduce, expune, efectua, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii si sunteti, de asemenea, de acord ca SERVOSISTEME are libertatea de a folosi oricare idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le-ati trimis în orice scop. Totusi, nu vom dezvalui numele dumneavoastra si nici nu vom aduce la cunostinta publica faptul ca ati trimis materiale sau alte informatii catre noi decât daca: (a) obtinem de la dumneavoastra permisiunea de a va folosi numele; sau (b) mai întâi va anuntam ca materialele sau alte informatii trimise de dumneavoastra catre o anumita parte a acestui "site" vor fi publicate sau folosite în alt mod împreuna cu numele dumneavoastra; sau (c) ni se impune prin lege sa procedam astfel.

SERVOSISTEME nu îsi asuma nici o raspundere pentru nici un alt "site" Web pe care l-ati putea accesa prin acest "site". Când accesati un "site" Web non-SERVOSISTEME, chiar si unul care ar putea contine sigla SERVOSISTEME, va rugam sa întelegeti ca acesta este independent de SERVOSISTEME si ca SERVOSISTEME nu are nici un control asupra continutului acelui "site" Web. În plus, o legatura la un "site" Web non-SERVOSISTEME nu înseamna ca SERVOSISTEME gireaza sau accepta vreo raspundere pentru continutul sau folosirea acelui "site" Web. Depinde de dumneavoastra sa luati masuri pentru a va asigura ca orice selectati pentru folosire este lipsit de elemente ca virusi, viermi, cai troieni si alte elemente de natura distructiva. ÎN NICI UN CAZ SERVOSISTEME NU VA FI RASPUNZATOR, FATA DE ORICE PARTE, PENTRU ORICARE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU ALTE DAUNE CONSECUTIVE SUFERITE PRIN FOLOSIREA ACESTUI "SITE" WEB SAU A ORICAREI LEGATURI LA ALTE "SITE"-URI WEB, INCLUZÂND, FARA LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERI DE AFACERI, PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE DIN SISTEMUL DUMNEAVOASTRA DE MANIPULARE A INFORMATIILOR ORI ALTE ASEMENEA, CHIAR DACA SUNTEM ÎNSTIINTATI ÎN MOD EXPRES DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. TOATE INFORMATIILE SUNT FURNIZATE DE SERVOSISTEME DOAR PE O BAZA "ASA CUM ESTE". SERVOSISTEME NU FURNIZEAZA VREO DECLARATIE SAU GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE PENTRU POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP, VANDABILITATE SI NEÎNCALCARE A UNOR DREPTURI SAU NORME. SERVOSISTEME poate oricând sa revizuiasca acesti termeni prin actualizarea acestui anunt. Prin folosirea acestui site web, sunteti de acord sa respectati aceste revizuiri si, de aceea, trebuie sa vizitati periodic aceasta pagina pentru a lua cunostiinta de termenii actuali.

 

 

arrow

© Copyright 2005 SERVOSISTEME srl. All rights reserved.