Termeni & Condiții Generale de utilizare


ACCEPTAREA CONDIȚIILOR
Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR
Site-ul nostru vă pune la dispoziție informațiile din acest site web în scop informative general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, desi se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site, toate informațiilor să fie exacte.

INTRODUCERE
Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului SERVOSISTEME.RO de către potențiali vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați implicit termenii de utilizare descriși în continuare.

DREPTURI ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI
S.C. SERVOSISTEME S.R.L., denumită în continuare SERVOSISTEME, nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software. SERVOSISTEME deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate.
Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezansamblați aplicația software într-o formă perceptibilă de către oameni. Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea SERVOSISTEME, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Întregul conținut al site-ului SERVOSISTEME.RO este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoatre la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de SERVOSISTEME.
Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea SERVOSISTEME.
Accesul și utilizarea paginii SERVOSISTEME.RO sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia. Informațiile prezente pe SERVOSISTEME.RO sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit.

Prin termenul “utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va acces pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii SERVOSISTEME.RO pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul SERVOSISTEME.RO nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților SERVOSISTEME.RO.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor SERVOSISTEME.
SERVOSISTEME nu va acorda nicio garanție referitoare la:
- evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
- neacfectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
- inexistența pe site-ul pus la dispoziție virușurilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor;

Astfel, SERVOSISTEME nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său. Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele SERVOSISTEME.RO, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului SERVOSISTEME.RO nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea SERVOSISTEME în lipsa unor acorduri ulterioare. Conținutul paginii web SERVOSISTEME.RO, a informațiilor și a altor materiale prezentate de Comunitatea SERVOSISTEME.RO nu reprezintă o consultație juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare și conține, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. SERVOSISTEME.RO nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.
SERVOSISTEME nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori și asigura că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze SERVOSISTEME prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât și asupra condițiilor contractuale, tarfielor și informațiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMAȚII PERSONALE
Când prin intermediull prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, număr de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile SERVOSISTEME, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate. Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de SERVOSISTEME utile în legătură cu conținutul site-ului săut și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri, se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. SERVOSISTEME nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimiterea de pe site-ul său.

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează site-ul SERVOSISTEME și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către SERVOSISTEME; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către SERVOSISTEME a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de SERVOSISTEME și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului. SERVOSISTEME va păstra confidențialitatea acestor informații. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.